Neden TÜSİAD STEM+A

TÜSİAD kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, Türkiye’nin rekabet gücünün ve toplumsal refahın; istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda TÜSİAD, “nitelikli insan gücünün önemini” geçmişten bu yana çalışmaları ve söylemleriyle vurgulamakta; bugünün öğrencileri, yarının çalışan nüfusu olacak bireylerin bilgi toplumu olmanın gerektirdiği becerilerle donanmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ekonominin bilgiye giderek daha çok dayanması, ekonomiyi büyütecek işlerin bilgi temelli işler olması, “bilgi”yi üretecek ve kullanacak bireylerin de gerekli donanıma sahip olmasını gerektiriyor. Bu nedenle yeni kuşaklara katma değeri yüksek beceriler kazandırılması kritik önem taşıyor. Bu becerilerin başında ise, bugünün ve geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin temelini oluşturan “STEM+A (Science, Technology, Engineering, Mathematics + Art)”, yani fen, teknoloji, matematik, mühendislik ve sanat geliyor.

İnovasyon ve teknolojide yetkinleşerek, yüksek teknolojiye dayanan rekabetçi ürün ve hizmetler geliştiren ülkeler, küresel ekonomide belirgin olarak daha güçlü konuma ulaşıyor. Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma seviyesiyle, inovasyon ve teknoloji yaratma kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu görülüyor. Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, üreten ve bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelebilmesi için STEM+A alanında iyi yetişmiş insan gücünün önemine inanıyoruz. Genç nüfusun STEM+A alanlarında başarı düzeyini yükselterek, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırarak, problem çözme becerilerini geliştirerek, bilim ve teknolojide ilerlememiz mümkün olacak.

STEM+A becerilerine yapılacak yatırım, bir yandan bireyin kişisel gelişimini, daha iyi işlere ulaşmasını ve daha iyi bir yaşam sürmesini sağlarken, ülkemizi de küresel rekabet ortamında bir adım öne çıkaracak. Bu nedenle, okul öncesi eğitiminden başlayarak, eğitim sisteminin her kademesinde STEM+A alanlarının, araştırmacılığın ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılmasını, inovasyon politikalarının amacına ulaşması için vazgeçilmez görüyoruz. TÜSİAD olarak çalışma programımızda STEM+A konusunu önceliklerden biri olarak belirledik. Çalışmalarımızla, bilgi toplumunda STEM+A eğitiminin önemine ve STEM+A işgücüne duyulan ihtiyaca vurgu yapmayı, genç nüfusumuzun STEM+A konularında ilgilerinin ve bu alandaki bilgi ve becerilerinin artırılması için gereken adımları konunun uzmanları ile ele alarak kamuoyunun gündemine getirmeyi hedefliyoruz.

TÜSİAD STEM+A