İş Dünyası Liderlerinden Mesajlar

Ekonominin bilgiye giderek daha çok dayanması, ekonomiyi büyütecek işlerin bilgi temelli işler olması, “bilgi”yi üretecek ve kullanacak bireylerin de gerekli donanıma sahip olmasını gerektirmektedir. İnovasyon ve teknolojide yetkinleşerek, yüksek teknolojiye dayanan rekabetçi ürün ve hizmetler geliştiren ülkeler, küresel ekonomide belirgin olarak daha güçlü konuma ulaşmaktadır. Bu kapsamda TÜSİAD, “nitelikli insan gücünün önemini” geçmişten bu yana çalışmaları ve söylemleriyle vurgulamakta; bugünün öğrencileri, yarının çalışan nüfusu olacak bireylerin bilgi toplumu olmanın gerektirdiği becerilerle donanmalarının önemine değinmektedir. Bu becerilerin başında ise, bugünün ve geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin temelini oluşturan “STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”, yani bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gelmektedir. Bilim ve teknolojide ilerlemek, genç nüfusun STEM alanlarında başarı düzeyini yükselterek, analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırarak, problem çözme becerilerini geliştirerek mümkün olacaktır. Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi ithal eden ve kullanan değil, üreten ve bu alanda dünya çapında rekabet gücüne sahip bir ülke konumuna gelebilmesi için STEM alanında iyi yetişmiş insan gücünün önemi büyüktür.

Bu düşüncelerle, TÜSİAD Yönetim Kurulu, STEM konusunu 2014 yılında öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirlemiş; Bilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu’nun koordinasyonunda bir dizi faaliyet planlamıştır (ayrıntılı bilgi için bkz www.stemtusiad.org). Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan birini, iş dünyasının önde gelen isimlerinin STEM eğitiminin ve STEM işgücünün önemi üzerine görüşlerini kamuoyu ile paylaştıkları bu kitapçık oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında iş dünyası liderlerinin aşağıdaki dört soruya verdikleri yanıtlar paylaşılmaktadır.

Sizce STEM eğitimi ülkemiz ve kurumlarımız açısından neden önemlidir?
STEM alanında yetenekli işgücü bulmakta güçlük çekiyor musunuz?
STEM alanındaki yetenekli işgücünü kurumunuza nasıl çekiyorsunuz ve kurumunuzda devamlılığını nasıl sağlıyorsunuz?
STEM konusunda yetişmiş işgücü açığını kapatmaya yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Çalışmamıza katılarak, mesajlarıyla ve yaptıklarıyla STEM konusundaki farkındalığın yükseltilmesine katkı sağlayan iş insanlarına çok teşekkür ediyoruz.

TÜSİAD, Ekim 2014

Kitapçığı indirmek için tıklayınız